Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ

 

Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ

 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ

Cung cấp hệ thống đèn chiếu sáng cho các tòa bệnh viện