Chiếu sáng Công viên Văn Lang

Dự án chiếu sáng công viên Văn Lang tại quận 5 tp Hồ Chí Minh

tp://congan.com.vn/doi-song/cong-vien-van-lang-thay-doi-dien-mao-tro-thanh-quang-truong-nhac-nuoc_48909.html