Chiếu sáng sân vườn hồ Koi tại Đông Ngạc

Dự án:

Địa điểm:

Thời gian