Chiếu sáng di tích lịch sử Ngô Quyền tại Hải Phòng